Miljöpartiet i Region Stockholm

Miljöpartiet är en del av den blågröna majoriteten som styr i Region Stockholm.

Nu. Klimatet och resenärerna kan inte vänta

För att rädda klimatet för framtida generationer höjer vi ambitionerna med kollektivtrafiken. Miljöpartiet styr om från fossilberoende till klimatsmart resande. Kollektivtrafiken ska vara det självklara förstavalet för stockholmaren. Därför måste framkomligheten, trivseln och tryggheten öka. Trafiken ska också bli mer pålitlig och byggas ut.

Nu. Miljön kan inte vänta. Miljöarbete i Region Stockholm

Region Stockholm har med oss i koalition tydligt höjt ambitionerna. Vi ställer om till en hållbar region med allt från solceller på taken på bussdepåer och vattenrening av läkemedelsrester, till hårdare miljökrav vid upphandlingar och effektiva transporter. En ny Klimatfärdplan sätter målet för en klimatneutral region senast 2045. Vårt klimatkansli driver på förverkligandet på alla nivåer i Stockholmsregionen.

Nu. Satsa på psykisk hälsa! Människor kan inte vänta. 

Miljöpartiet har ansvar för den psykiatriska vården i den blågröna koalitionen och en omfattande satsning på att bygga ut vården för psykisk ohälsa har inletts. Alla vårdcentraler ska kunna erbjuda vård för be fysisk och psykisk hälsa för alla åldrar. Vi leder arbetet med att etablera ett regiontäckande nät av terapimottagningar, knutna till vårdcentraler, som kan erbjuda kvalitativ och lättillgänglig vård.