Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting har Sveriges största budget, näst efter statsbudgeten. Vad du röstar på är viktigt. En hållbar framtid kräver förändringar. Miljöpartiet vill att Stockholmsregionen ska bli världens första klimatneutrala storstadsregion. Vi vill bygga ett hållbart samhälle där kollektivtrafik, bostäder och grönområden ska finnas nära invånarna. Sjukvården ska hålla hög klass och vara tillgänglig för alla. Hälsa ska inte vara beroende av inkomst, utbildning eller arbete. Dessa visioner driver vårt arbete i landstinget.

Detta är våra valfrågor 2018. Så här bygger vi ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

Nu. Klimatet och resenärerna kan inte vänta
För att rädda klimatet för framtida generationer behöver vi höja ambitionerna med kollektivtrafiken. Miljöpartiet vill styra om från fossilberoende till klimatsmart resande. Kollektivtrafiken ska vara det självklara förstavalet för stockholmaren. För att bli det behöver trivseln och tryggheten öka. Trafiken måste bli mer pålitlig och byggas ut.

Nu. Miljön kan inte vänta. Miljöarbete i landstinget
Stockholms läns landsting behöver höja ambitionerna i miljöarbetet. Miljöpartiet driver allt från solceller på tunnelbanestationerna och vattenrening av läkemedelsrester, till hårdare miljökrav vid upphandlingar och effektiva transporter.

Nu. Pengarna ska gå till vård – inte dyra sjukhusbyggen och konsulter
Under Alliansens tolv år vid makten har skattebetalarnas pengar i allt större utsträckning gått till managementkonsulter och till slukhålet NKS, världens dyraste sjukhus. Samtidigt flyr vårdpersonalen landstinget och hälsoklyftorna i befolkningen ökar. Miljöpartiet vill att pengarna ska gå till vård. Vi har en plan för Nya Karolinska sjukhuset.

Nu. Satsa på psykisk hälsa! Människor kan inte vänta.
Den som drabbas av psykisk ohälsa ska få lika god vård som den som drabbas av fysiska besvär. Så är det inte i dag. Miljöpartiet vill satsa på förebyggande psykisk hälsa, på lättillgänglig hjälp på vårdcentralerna och på att rusta, bygga ut och höja kompetensen inom psykiatrin. Ingen ska falla mellan stolarna. Fysisk och psykisk hälsa hänger ihop.