Kontakta Miljöpartiet i

Stockholms läns landsting

Besöksadress

Landstingshuset

Hantverkargatan 45

112 21 Stockholm

Postadress

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

Box 22550

104 22 Stockholm

Politiker

Tomas Eriksson
tomas.eriksson@mp.se

Susanne Nordling
susanne.nordling@mp.se  

Malin Fijen Pacsay
malin.fijen.pacsay@mp.se

Kansli

Veronica Eriksson, kanslichef
veronica.eriksson@sll.se
070-737 45 89

Lina Ericsson, biträdande kanslichef
lina.ericsson@sll.se
070-668 15 20

Tobias Östberg, pressekreterare
tobias.ostberg@sll.se
070 737 45 09

Sarah Aziz, politisk sekreterare kollektivtrafik
sarah.aziz@sll.se
070-737 50 60

Joachim Höggren, politisk sekreterare miljö och klimat, regionplanering, fastigheter och forskning
joachim.hoggren@sll.se
070-737 35 19

Åsa Sturestig, politisk sekreterare hälso- och sjukvård
asa.sturestig@sll.se
070-737 49 44