Kontakta Miljöpartiet i

Stockholms läns landsting

Besöksadress

Landstingshuset

Hantverkargatan 45

112 21 Stockholm

Postadress

Miljöpartiet i Stockholms läns landsting

Box 22550

104 22 Stockholm

Politiker

Tomas Eriksson
tomas.eriksson@mp.se

Susanne Nordling
susanne.nordling@mp.se  

Malin Fijen Pacsay
malin.fijen.pacsay@mp.se

Kansli

Eva-Maria Sköld, kanslichef
eva-maria.skold@sll.se
070 737 43 77

Lina Ericsson, biträdande kanslichef
lina.ericson@sll.se
073-668 15 20

Tobias Östberg, pressekreterare kollektivtrafik och miljö
tobias.ostberg@sll.se
070 737 45 09

Thomas Bengtsson, pressekreterare hälso- och sjukvård
thomas.bengtsson@sll.se
070-737 44 81

Sandra Gustafsson, organisationssekreterare
sandra.gustafsson@mp.se
070 737 43 62

Sarah Aziz, politisk sekreterare kollektivtrafik
sarah.aziz@sll.se
070-737 50 60

Joachim Höggren, politisk sekreterare miljö och klimat, regionplanering, fastigheter och forskning
joachim.hoggren@sll.se
070-737 35 19

Åsa Sturestig, politisk sekreterare hälso- och sjukvård
asa.sturestig@sll.se
070-737 49 44