Nu. Resenärerna och klimatet kan inte vänta.

Miljöpartiets mål är att Stockholmsregionen ska bli världens första klimatneutrala storstadsregion. För att klara det måste bilresandet minska. Därför vill vi bygga ut kollektivtrafiken och se till så att fler kan resa snabbare, smidigare och komma fram i tid.

När färre är beroende av bilen och fler resor sker med kollektivtrafik och cykel räddas inte bara klimatet, vi alla får även renare luft, trevligare stadsmiljöer och nya möjligheter att resa på landsbygden. Kvinnor samt ekonomiskt svagare grupper är ofta beroende av kollektivtrafiken, genom satsningar ökar även deras möjligheter till arbete, studier och fritid. Klimatsmart resande skapar helt enkelt en mänskligare och mer jämställd Stockholmsregion.
Genom att ställa om resandet skapas en klimatsmart region som är till för alla. Arbetet måste börja NU – resenärerna och klimatet kan inte vänta.

1. Vi måste använda kollektivtrafiksystemet bättre
När befintliga kollektivtrafiksystemet utnyttjas bättre får fler plats. Det kan göras genom att bygga nya pendel- och tunnelbanestationer och öppna nu stängda nedgångar. Med förarlösa tåg i hela tunnelbanesystemet kan kapaciteten öka. Genom att inrätta fler bussfiler på Essingeleden och till Ekerö kan framkomligheten för kollektivtrafiken öka. Samtidigt ska det vara möjligt att resa i hela länet på en enkelbiljett. Därför vill vi öka bytestiden för en resa från 75 minuter till 100 minuter. Det ska vara enkelt och attraktivt att välja kollektivtrafiken.

2. Fler spår och fler bussar
Vi i Miljöpartiet prioriterar kollektivtrafiken framför biltrafiken. Genom att höja trängselavgifterna kan vi lägga pengarna på fler spår och bussar i hela länet. Vi vill satsa på flera nya kollektivtrafikprojekt. Det handlar om tvärbana till Ropsten, förlängning av tunnelbanan från Hjulsta till Barkarby och Roslagsbanan till Rimbo. Vi vill också tidigarelägga bygget av tunnelbanan från Fridhemsplan-Älvsjö med fyra år. Buss 4 är Sveriges mest belastade busslinje och behöver göras om till spårväg. Vi vill satsa 110 miljoner på fler bussar. Då minskar trängseln och det blir mindre väntan på hållplatsen.

3. Kollektivtrafik att lita på
Försenade eller inställda tåg har blivit vardag för länets resenärer. Om fler ska välja kollektivtrafiken måste resenären våga lita på att den är i tid. Därför behöver mer pengar avsättas till underhåll och modernisering av befintliga spår. Det är inte heller acceptabelt att tåg ställs in på grund av att för många tåg är trasiga eller att det saknas lokförare. Det behövs kraftiga investeringar i upprustning av tågen och rekrytering av förare i kombination med högre viten när tågen ställs in. Om resenärerna lovats att ett tåg ska komma så ska det också göra det.

4. Billigare resor för pensionärer och studenter utanför rusningstid
För att minska trängseln så att fler kan åka vill vi ge studenter och pensionärer som väljer att resa när det inte är rusningstrafik halva priset på 30-dagarskortet. På så vis sparar studenter och pensionärer pengar samtidigt som trängseln i rusningstrafiken minskar. En stressfri kollektivtrafik är attraktiv och ger livskvalitet.

5. Att resa ska vara enkelt och smidigt
Kollektivtrafiken ska inte vara en hinderbana. Det ska vara smidigt att resa med kollektivtrafiken. Vi vill ta bort spärrarna så att resenärerna enkelt kan ta sig till perrongen. Släpps resenärerna ombord genom alla dörrar på bussen kommer den och resenärerna iväg snabbare. Flera tusen gånger om året är det också stopp i rulltrappor och hissar i kollektivtrafiken. Det skapar trängsel i rusningstrafik och gör resan svår för äldre, funktionshindrade och småbarnsföräldrar. Det är en fråga om trygghet och framkomlighet. Vi vill därför storsatsa på att fixa rulltrappor och hissar. Vi vill att alla ska vara välkomna i kollektivtrafiken.