Nu. Pengarna ska gå till vård – inte dyra sjukhusbyggen och konsulter

Skandalerna tar aldrig slut på Nya Karolinska sjukhuset. Pengar som ska gå till vård och personal går till dyra dörrar och managementkonsulter med oklara arbetsuppgifter.
Miljöpartiet vill ta kontroll över situationen på Nya Karolinska sjukhuset

Här är några av våra åtgärder för att få ordning på Nya Karolinska.

1. Omförhandla lyxfällanavtalet
Det extremt dyra OPS-avtalet måste omförhandlas. Landstinget betalar årliga vederlag till ett projektbolag och sitter fast i avtalet fram 2040. Det ursprungliga avtalet, och de över hundra tilläggsavtalen, är orsaken till de skenande utgifterna för sjukhuset, där det kostar 100 000 kronor att flytta en kran och en miljon kronor att göra om en entrédörr. Det dyra sjukhusbygget har gjort att andra viktiga investeringar, i bland annat mindre sjukhus och psykiatrins lokaler, har prioriterats bort.

2. Lyssna på personalen och patienter
Samtidigt som verksamheten flyttades från det gamla sjukhuset till det nya så tvingade ledningen också igenom en organisationsförändring. Konceptet “värdebaserad vård” skulle införas. Om ledningen hade lyssnat på personalen istället för konsulter så hade omorganiseringen aldrig genomförts. Nu går personalen på knäna för att få ihop den dagliga verksamheten och det är för mycket på sjukhuset som inte fungerar som det ska. Vi vill ge tydliga direktiv till sjukhusledningen om ett ökat personal- och patientinflytande.

3. Säg upp konsulter – anställ sjuksköterskor
Sjuksköterskebristen är så akut på Nya Karolinska att patienter inte får vård. Konstant överbeläggning och underbemanning gör att personalen till slut inte orkar, utan blir utbränd eller säger upp sig. I stället för att förbättra villkor och stoppa personalflykt så anlitar moderaterna organisationskonsulter för hundratals miljoner kronor. Konsulterna har oklara uppdrag och saknar vårdpersonalens förtroende. Miljöpartiet vill stoppa onödigt användande av konsulter och bemanningsföretag och istället satsa pengarna på den fasta personalen.