Malin Fijen Pacsay, Tomas Eriksson och Susanne Nordling.

Fotograf: Fredrik Hjerling

Aktuella ledamöter i landstingsfullmäktige

Regionråd:
Tomas Eriksson

Interna gruppledare:
Malin Fijen Pacsay
Susanne Nordling

Ordinarie:
Tomas Eriksson
Anton Fendert
Malin Fijen Pacsay
Marie-Helena Fjällås
Sandra Ivanovic Rubin
Malin Karlsson
Tomas Melin
Susanne Nordling

Ersättare:
Anna Clara Acevedo
Kerstin Andersson
Sverre Dahlstedt
Kristian Ek
Cindy Falquet
Pernilla Grönlund
Sofia Hallström
Lars Harms- Ringdahl
Magnus Hellström
Bernhard Huber
Giancarlo Ita Gomero
Victoria Johansson
Nicklas Steorn
Brita Ström
Lisskulla Zayane